Loading...

Further Reading

SISU Shakespeare Festival 2015: The Merchant of Venice


  • SISU Shakespeare Festival

    Established in 1995, The Shakespeare Festival is one of the most significant annual cultural events at SISU's School of English Studies.

  • The Merchant of Venice

    A merchant in 16th century Venice must default on a large loan provided by an abused Jewish moneylender.

Date: June 4, 2015 - Thursday

Time: 18:00

Venue: Grand Hall, SISU Auditorium, Songjiang Campus

Presented by: School of English Studies

 

A play by WILLIAM SHAKESPEARE

Screenplay: Li Ran, Liu Siyuan, Wu Xuege, Zhou Muyang

Director: Huang Huang

Production Designer: Li Ran

Dialogue Directors: Lan Ru, Liu Siyuan, He Chunyan

Music: Gu Yue

Cast:

Yang Rui as ANTONIO

Zhou Wenlin as BASSANIO

Song Haoren as SHYLOCK

Sun Yajian as DUKE OF VENICE

Zhou Shen as PRINCE OF MOROCCO

Liu Ziyi as PRINCE OF ARRAGON

Wang Yuanming as GRATIANO

Li Canglang as LORENZO

Xiang Weijie as SALERIO

Si Zixin as SOLANIO

Luo Ruohu as PORTIA

Li Yinan as NERISSA

Li Jingxuan as JESSICA

Gou Yunmei as LAUNCELOT GOBBO

Share:
Loading...

Further Reading